ข้อมูล อบต.
 หน้าแรก
· วิสัยทัศน์/พันธกิจ
· ข้อมูลพื้นฐาน
· ประวัติความเป็นมา
· คำขวัญของ อบต.บ้านอ้อน
· ตราสัญลักษณ์
· กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
· อำนาจหน้าที่
· ติดต่อหน่วยงาน
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ผังเว็บทันใจ

ส่งต่อให้เพื่อน
เช็คอีเมล์ อบต.บ้านอ้อน

เว็บบอร์ด/กระดานข่าว
เขียนสมุดเยี่ยมชม

สำหรับสมาชิก
(สมัครสมาชิก)
แผนฯ/งบประมาณ
· ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· รายงานงบประมาณประจำปี
· ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
· โครงสร้างอัตรากำลัง
· แผนพัฒนาสามปี
· รายงานผลการดำเนินงาน
งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน:


· เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์)
· การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
[ ย้อนกลับ ]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
หมู่ที่ 2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110
www.banon.go.th